20.000VNĐ

Bong bóng chữ cái cao khoảng 40cm, Gía 20.000đ/1 chữ cái. Bong bóng có van khóa tự động, Quý khách có thể dùng được cho những lần sau

20.000VNĐ

Bong bóng chữ cái cao khoảng 40cm, Gía 20.000đ/1 chữ cái. Bong bóng có van khóa tự động, Quý khách có thể dùng được cho những lần sau

3.000VNĐ

Giá 3.000đ/1 cái, Qui cách đóng gói: 1 bịch 1 màu hoặc nhiều màu.

70.000VNĐ

70.000đ/1 bịch, Qui cách đóng gói: 1 bịch 1 màu hoặc nhiều màu.

80.000VNĐ

80.000đ/1 bịch, Qui cách đóng gói: 1 bịch 1 màu hoặc nhiều màu.

65.000VNĐ

65.000đ/1 bịch 100 cái, Đường kính khoảng 15cm. Quy cách đóng gói bịch 1 màu hoặc nhiều màu

65.000VNĐ

65.000đ/1 bịch 50 cái, Đường kính khoảng 30cm. Quy cách đóng gói bịch 1 màu hoặc nhiều màu

55.000VNĐ

55.000đ/1 bịch 50 cái, Đường kính khoảng 30cm. Quy cách đóng gói bịch 1 màu hoặc nhiều màu

70.000VNĐ

70.000đ/1 bịch 100 cái, Đường kính khoảng 15cm. Quy cách đóng gói bịch 1 màu hoặc nhiều màu

70.000VNĐ

70.000đ/1 bịch 50 cái, Đường kính khoảng 30cm. Quy cách đóng gói bịch 1 màu hoặc nhiều màu

20.000VNĐ

Bong bóng chữ cái cao khoảng 40cm, Gía 20.000đ/1 chữ cái. Bong bóng có van khóa tự động, Quý khách có thể dùng được cho những lần sau

20.000VNĐ

35.000đ/1 chữ cái. Cao khoảng 35cm. Có 2 màu trắng và vàng

20.000VNĐ

345.000đ/1 số. Cao khoảng 35cm

20.000VNĐ

Có nhiều màu, Đường kính khoảng 40cm

20.000VNĐ

Có nhiều màu, Đường kính khoảng 40cm