Cổng event 06

900.000VNĐ

Kích thước cổng bong bóng rộng 3m cao 2,5m
Giá còn phụ thuộc vào khu vực,