Cổng event 08

1.200.000VNĐ

Kích thước cổng bong bóng rộng 3m cao 2,5m
Giá còn phụ thuộc vào khu vực,