Giá còn tùy phụ thuộc vào khu vực và không áp dụng cho những ngày lễ. 1 show diễn gồm nhiều tiết mục nhỏ (từ 15-20p)

500.000VNĐ

Giá 500.000đ/1hGiá còn tùy phụ thuộc vào khu vực và không áp dụng cho những ngày lễ.

1.200.000VNĐ

Giá còn tùy phụ thuộc vào khu vực và không áp dụng cho những ngày lễ.

1.000.000VNĐ

Giá còn tùy phụ thuộc vào khu vực và không áp dụng cho những ngày lễ. 1 show diễn gồm nhiều tiết mục nhỏ (từ 15-20p)