1.900.000VNĐ

Kích thước backdrop dài 3m x cao 2m, trang trí viền bong bóngChưa bao gồm phí vận chuyển. Phí còn phụ thuộc vào khu vực. 

20.000VNĐ

Bong bóng chữ cái cao khoảng 40cm, Gía 20.000đ/1 chữ cái. Bong bóng có van khóa tự động, Quý khách có thể dùng được cho những lần sau

20.000VNĐ

Bong bóng chữ cái cao khoảng 40cm, Gía 20.000đ/1 chữ cái. Bong bóng có van khóa tự động, Quý khách có thể dùng được cho những lần sau

250.000VNĐ

Sản phẩm giá 250,000đ/1 trụ Giá chưa bao gồm phí vận chuyển, phí còn phụ thuộc vào khu vực

200.000VNĐ

Sản phẩm giá 250,000đ/1 trụ Giá chưa bao gồm phí vận chuyển, phí còn phụ thuộc vào khu vực

150.000VNĐ

Sản phẩm giá 150,000đ/1 trụ Giá chưa bao gồm phí vận chuyển, phí còn phụ thuộc vào khu vực

300.000VNĐ

Sản phẩm giá 300,000đ/1 trụ, Quý khách đặc trên 10 trụ sẽ có giá tốt Giá chưa bao gồm phí vận chuyển, phí còn phụ thuộc vào khu vực

150.000VNĐ

Sản phẩm giá 150,000đ/1 trụ Giá chưa bao gồm phí vận chuyển, phí còn phụ thuộc vào khu vực

200.000VNĐ

Phiền quý khách liên hệ trực tiếp để biết thêm chi tiết.

2.500.000VNĐ

Sản phẩm chỉ bao gồm phần trang trí bong bóng. Giá chưa bào phí vận chuyển, phí còn phụ thuộc vào khu vực

3.600.000VNĐ

Sản phẩm chỉ bao gồm phần trang trí bong bóng. kích thước 4m x 3m Giá chưa bào phí vận chuyển, phí còn phụ thuộc vào khu vực

1.500.000VNĐ

Sản phẩm chỉ bao gồm phần trang trí bong bóng Giá chưa bào phí vận chuyển, phí còn phụ thuộc vào khu vực

1.400.000VNĐ

Sản phẩm Cô Dâu - Chú Rể cao khoảng 170cm. Giá chua bao gồm phí vận chuyển, phí còn phụ thuộc vào khu vực

500.000VNĐ

Sản phẩm Cô Dâu - Chú Rể cao khoảng 60cm. Giá chua bao gồm phí vận chuyển, phí còn phụ thuộc vào khu vực

600.000VNĐ

Sản phẩm Cô Dâu - Chú Rể cao khoảng 60cm. Giá chua bao gồm phí vận chuyển, phí còn phụ thuộc vào khu vực

400.000VNĐ

Sản phẩm Cô Dâu - Chú Rể cao khoảng 70cm. Giá chua bao gồm phí vận chuyển, phí còn phụ thuộc vào khu vực

1.200.000VNĐ

Sản phẩm Cô Dâu - Chú Rể cao khoảng 170cm. Giá chua bao gồm phí vận chuyển, phí còn phụ thuộc vào khu vực

1.400.000VNĐ

Sản phẩm Cô Dâu - Chú Rể cao khoảng 170cm. Giá chua bao gồm phí vận chuyển, phí còn phụ thuộc vào khu vực

1.300.000VNĐ

Sản phẩm Cô Dâu - Chú Rể cao khoảng 170cm. Giá chua bao gồm phí vận chuyển, phí còn phụ thuộc vào khu vực

800.000VNĐ

Sản phẩm Cô Dâu - Chú Rể cao khoảng 70cm. Giá chua bao gồm phí vận chuyển, phí còn phụ thuộc vào khu vực