1.900.000VNĐ

Kích thước backdrop dài 3m x cao 2m, trang trí viền bong bóngChưa bao gồm phí vận chuyển. Phí còn phụ thuộc vào khu vực. 

1.900.000VNĐ

Kích thước backdrop dài 3m x cao 2m, bao gồm 2 đường line bong bóng 2 bên và những khóm hoa phía dướiChưa bao gồm phí vận chuyển. Phí còn phụ thuộc vào khu vực. 

1.900.000VNĐ

Kích thước backdrop dài 3m x cao 2m, bao gồm 2 đường line bong bóng 2 bên và những khóm hoa phía dướiChưa bao gồm phí vận chuyển. Phí còn phụ thuộc vào khu vực. 

1.900.000VNĐ

Kích thước backdrop dài 3m x cao 2m, bao gồm 2 đường line bong bóng 2 bên và những khóm hoa phía dướiChưa bao gồm phí vận chuyển. Phí còn phụ thuộc vào khu vực. 

1.900.000VNĐ

Kích thước backdrop dài 3m x cao 2m, bao gồm 2 đường line bong bóng 2 bên và những khóm hoa phía dướiChưa bao gồm phí vận chuyển. Phí còn phụ thuộc vào khu vực. 

1.900.000VNĐ

Kích thước backdrop dài 3m x cao 2m, bao gồm 2 đường line bong bóng 2 bên và những khóm hoa phía dướiChưa bao gồm phí vận chuyển. Phí còn phụ thuộc vào khu vực. 

1.900.000VNĐ

Kích thước backdrop dài 3m x cao 2m, bao gồm 2 đường line bong bóng 2 bên và những khóm hoa phía dướiChưa bao gồm phí vận chuyển. Phí còn phụ thuộc vào khu vực.